Kèn Sousaphone cỡ lớn hay còn gọi là kèn công

Kèn Sousaphone cỡ lớn hay còn gọi là kèn công

Kèn Sousaphone cỡ lớn hay còn gọi là kèn công

Dan guitar